Thống kê doanh số ATM LUCKY

Quỹ tái sinh:
~ 114,267,674 đ

ATM Voucher

FreeShip đối với đơn hàng 300.000đ trở lên hoặc đơn hàng Combo

[FreeShip]
2,995,000đ
Sử dụng 90 voucher
2,095,000đ
[FreeShip]
14,975,000đ
Sử dụng 674 voucher
8,235,000đ
[FreeShip]
[FreeShip]
[FreeShip]
2,995,000đ
Sử dụng 104 voucher
1,955,000đ
[FreeShip]
[FreeShip]
[FreeShip]
14,975,000đ
Sử dụng 599 voucher
8,985,000đ
[FreeShip]
270,000đ
Sử dụng 8 voucher
190,000đ

VỀ ATM LUCKY VIỆT NAM

Công ty cổ phần ATM LUCKY Việt Nam được thành lập vào ngày 02/12/2019, với mục tiêu xây dựng nền tảng công nghệ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng về các lĩnh vực mua sắm tiêu dùng, vận tải công nghệ, giải trí, giáo dục,… phù hợp với xu thế của thời đại nền kinh tế chia sẻ.