Thống kê doanh số ATM LUCKY

Quỹ tái sinh:
~ 114,267,674 đ

ATM Voucher

FreeShip đối với đơn hàng 300.000đ trở lên hoặc đơn hàng Combo

399,000đ
Sử dụng 1 voucher
389,000đ
292,000đ
Sử dụng 2 voucher
272,000đ
5,013,000đ
Sử dụng 180 voucher
3,213,000đ
4,964,000đ
Sử dụng 150 voucher
3,464,000đ
[FreeShip]
3,614,000đ
Sử dụng 120 voucher
2,414,000đ
9,800,000đ
Sử dụng 30 voucher
9,500,000đ
539,000đ
Sử dụng 16 voucher
379,000đ
9,900,000đ
Sử dụng 12 voucher
9,780,000đ
2,950,000đ
Sử dụng 7 voucher
2,880,000đ
1,150,000đ
Sử dụng 7 voucher
1,080,000đ
550,000đ
Sử dụng 7 voucher
480,000đ
930,000đ
Sử dụng 6 voucher
870,000đ

VỀ ATM LUCKY VIỆT NAM

Công ty cổ phần ATM LUCKY Việt Nam được thành lập vào ngày 02/12/2019, với mục tiêu xây dựng nền tảng công nghệ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng về các lĩnh vực mua sắm tiêu dùng, vận tải công nghệ, giải trí, giáo dục,… phù hợp với xu thế của thời đại nền kinh tế chia sẻ.