Hướng dẫn quy đổi point ACS sang Voucher

Bước 1: Đăng nhập Vào tài khoản của Bạn

Bước 2: Vào ví tiêu dùng có số lượng Point

 

Bước 3: Chọn quy đổi voucher

Bước 4: Điền số lượng Point muốn quy đổi

Quy tắc: 10 Point (ACS) ~ 1 Voucher

Bước 5: Bấm vào nút quy đổi để xác nhận quy đổi

Video Hướng dẫn quy đổi