Hướng dẫn quy đổi point ACS sang Voucher

Bước 1: Đăng nhập Vào tài khoản của Bạn

Bước 2: Vào ví tiêu dùng có số lượng Point

 

Bước 3: Chọn quy đổi voucher

Bước 4: Điền số lượng Point muốn quy đổi

Quy tắc: 10 Point (ACS) ~ 1 Voucher

Bước 5: Bấm vào nút quy đổi để xác nhận quy đổi

Video Hướng dẫn quy đổi 

Giỏ hàng ATM Voucher

Bạn cần Đăng nhập để hoàn thiện đơn hàng.

Giỏ hàng Thương mại ATM

Bạn cần Đăng nhập để hoàn thiện đơn hàng.