Hướng dẫn đăng ảnh sản phẩm

Bước 1: Chuẩn  bị ảnh trên điện thoại/ máy tính

Bước 2: Chọn vào từng khung ảnh xuất hiện 1 cửa sổ  Thư viện ảnh kích vào nút Thêm ảnh


Bước 3:  Kích vào mũi tên màu xanh sẽ dẫn tới nơi chứa ảnh , bạn chọn từng ảnh bấm nút Open để đẩy ảnh lên thư viện

Bước 4: Chọn vào từng ảnh trong Thư Viện Ảnh để đẩy ảnh vào bài viết