Hướng dẫn đăng sản phẩm trên Shop Thành Viên


ĐĂNG SẢN PHẨM 

Bước 1: Kích vào nút  3 gạch ngang màu trắng 

Bước 2: Kích vào ATM- TMĐT chọn nút  Đăng sản phẩm 

Mobile 

Máy tính

Bước 2: Điền đẩy đủ thông tin sản phẩm 

 • Thương hiệu:  Chọn Thương Hiệu 
 • Tên sản phẩm
 • Danh mục sản phẩm 
 • Giá sản phẩm 
 • Hình ảnh sản phẩm : Mỗi khung hình là 1 ảnh (Xem hướng dẫn đăng ảnh sản phẩm tại đây: https://alucky.vn/page/huong-dan-dang-anh-san-pham)
 • Giới thiệu ngắn sản phẩm 
 • Nội dung chi tiết sản phẩm 

 • Bước 3: Cập nhật sản phẩm để đẩy sản phẩm lên sàn

Lưu ý để sản phẩm được duyệt

 • Tên sản phẩm rõ ràng  Ví dụ : Dầu gội phủ bạc ATM - Màu đen 
 • Hình ảnh sản phẩm rõ nét , không bị mờ, Hình ảnh liên quan đến sản phẩm 
 • Nội dung bài viết đầy đủ theo form