Hướng dẫn quản lý, chăm sóc và xử lý đơn hàng

Hướng dẫn quản lý, chăm sóc và xử lý đơn hàng ATM Voucher

Bước 1. Đăng nhập vào TK

Bước 2: Sẽ có  chuông thông báo số lượng đơn hàng mới Kích vào  chuông sẽ về trang liệt kê đơn hàng

Bước 3. Kích vào từng mã đơn để xem thông tin đơn hàng

 

 

Bước 4. Kích vào  Xử lý để liệt kê lại nội dung đơn hàng.  Phần này sẽ giúp cho chủ shop dễ dàng quản lý tìn trạng đơn hàng  bằng các ghi chú.