Hướng dẫn đăng sản phẩm

ĐĂNG SẢN PHẨM 

Bước 1: Kích vào nút đăng sản phẩm 

Mobile 

Máy tính

Bước 2: Điền đẩy đủ thông tin sản phẩm 

 •  Thương hiệu:  Gửi tên thương hiệu, logo, bài viết giới thiệu về thương hiệu cho Ms Khuyên 0961 768 677 để đưa thương hiệu lên hệ thống.
 • Tên sản phẩm
 • Danh mục sản phẩm 
 • Giá sản phẩm 
 • Hình ảnh sản phẩm : Mỗi khung hình là 1 ảnh (Xem hướng dẫn đăng ảnh sản phẩm tại đây: https://alucky.vn/page/huong-dan-dang-anh-san-pham)
 • Giới thiệu ngắn sản phẩm 
 • Nội dung chi tiết sản phẩm 

 • Bước 3: Cập nhật sản phẩm để đẩy sản phẩm lên sàn

Lưu ý để sản phẩm được duyệt

 • Tên sản phẩm rõ ràng  Ví dụ : Dầu gội phủ bạc ATM - Màu đen 
 • Hình ảnh sản phẩm rõ nét , không bị mờ, Hình ảnh liên quan đến sản phẩm 
 • Nội dung bài viết đầy đủ theo form 

Giỏ hàng ATM Voucher

Bạn cần Đăng nhập để hoàn thiện đơn hàng.

Giỏ hàng Thương mại ATM

Bạn cần Đăng nhập để hoàn thiện đơn hàng.